Visie

De Werkplaats is opgericht vanuit het besef dat het werkveld van de fysieke leefomgeving de komende tijd verandert en dat de Omgevingswet en het werken met geo-informatie de praktijk nieuwe kansen en mogelijkheden biedt. Mogelijkheden die nauw aansluiten op de veranderende rol van de overheid en op het maatschappelijk krachtenveld.

De Werkplaats informeert, inspireert en ondersteunt. De Werkplaats brengt ervaring, inhoud en kennis bij elkaar.

De Werkplaats helpt overheden, bedrijven, instellingen en verenigingen bij het werken met geo-informatie en het implementeren van de Omgevingswet. Hiermee hoeft niet gewacht te worden totdat de Omgevingswet of het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) er is. Er kan nu al op deze wet en het DSO worden geanticipeerd.