Werken met Geo-informatie

Veel overheden zijn in het kader van de implementatie van de Omgevingswet bezig met:

  • Het op orde brengen van de geo-informatie
  • Het bezien van de organisatie en de werkwijzen
  • Het ontwikkelen van nieuwe instrumenten als de omgevingsvisie, het omgevingsplan en en het programma

Opvallend is dat deze zaken veelal gescheiden worden opgepakt. Dus dat de onderlinge samenhang en verbanden niet worden gezien. De geo-mensen zijn met geo bezig, de beleidsmensen en juristen met de instrumenten en de afdeling hrm met de organisatie. Hierdoor worden de onderlinge verbanden gemist en wordt er voor de organisatie niet uitgehaald wat er in zit. Op onderdelen worden successen geboekt, maar niet in het totaal.

De Werkplaats Omgevingswet ziet door haar kennis en samenstelling deze onderlinge verbanden wel en kan daarover dan ook gericht adviseren.  De Werkplaats Omgevingswet biedt hiermee unieke adviesproducten.

Insteek c.q. basis van de advisering is de geo-informatie. De Werkplaats Omgevingswet beziet op welke wijze de geo-informatie op orde kan worden gebracht en vervolgens een belangrijke input is voor de organisatie en werkwijzen en voor bijvoorbeeld omgevingsvisies, omgevingsplannen, programma’s en omgevingsvergunningen.

De advisering is verbeeld in onderstaande figuur